Sogeti

Algemeen
Van testanalist naar testcoördinator
Test Consultant functies

Jul 2006 - Nov 2006

Testcoördinator
Robeco Direct


Werkzaam als testcoördinator in het testteam van Robeco Direct / Business Support / RD-Support. In dit testteam worden alle testwerkzaamheden gecoördineert die gedaan moeten worden voor Robeco direct. Dit omvat onder andere de website achter de login (voor klanten van Robeco), de Siebel applicatie die gebruikt wordt door het callcenter en het Datawarehouse met alle bijbehorende applicaties. Elke testcoördinator heeft zijn eigen projecten die hij of zij van begin tot eind coördineert.


Nov 2005 - Jul 2006

Test analist
CFI (agentschap ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschapen)

Het testen van een “componenten-applicatie”. Deze werd gebouwd in verband met de lumpsumbekostiging voor personeel in het Primair Onderwijs wat in 2006 ingevoerd gaat worden. Specifiek het coördineren, voorbereiden, specificeren en testen van de Dataverzamelaar (DAV). De DAV verzameld alle data die nodig is om een correcte beschikking samen te kunnen stellen die per pdf wordt verstuurd naar de onderwijsinstellingen. Om deze pdf op te kunnen stellen wordt er vanuit de DAV een XML bestand gestuurd naar een aparte module (EPOS), die m.b.v. het XML bestand de pdf aanmaakt.

Verder heb ik deel uitgemaakt van een zogenaamde Taskforce van waaruit een inhaalslag werd gemaakt voor het volledig en correct krijgen van de Verzamelbeschikking op papier. Dit hield dus meer in dan testen alleen. Vanuit de Taskforce werd nauw samengewerkt met de ontwerper, bouwer en tester om zo snel mogelijk alle nog aanwezige onvolledigheden in de verzamelbeschikking op te lossen.


Aug 2005 - Nov 2005

Test analist
CityTec (dochter van Eneco)

Op de afdeling Functioneel beheer heb ik bijgedragen aan de acceptatie van een nieuwe versie van het softwarepakket wat gebruikt wordt voor het beheren van de objecten en het plannen van het complete proces. Dit heb ik gedaan door de functionele acceptatietest te doen samen met een collega tester en aan de hand van de hiervoor opgestelde testscript is ook de gebruikers acceptatie test door mij opgezet, begeleid en afgehandeld.
Vervolgens heb ik de functionele acceptatietest voor de migratie van een Oracle 8i omgeving naar een Oracle 10g omgeving gedaan, met aansluitend het opzetten, begeleiden en afhandelen van de gebruikers acceptatietest voor deze Oracle migratie.
Afsluitend heb ik de functionele wijzigingen verwerkt in het procesmodel zoals deze door de opdrachtgever wordt gebruikt. Het procesmodel is gewijzigd in Microsoft Visio met behulp van Petrinetten.


Nov 2004 - Jul 2005

QA Tester
DCS Transport and Logistics Solutions BV

Voor DCS zat ik in het Freight Forwarding team die 100% dedicated was aan DHL. In deze functie was ik verantwoordelijk voor zowel het opstellen als uitvoeren van testscripts. Om de testscripts op te kunnen stellen heb ik veel contact gehad met de ontwikkelaars binnen DCS.

 

Verder heb ik de functionele en technische ontwerpen door moeten nemen om de testscripts te kunnen verfijnen. Het ging voornamelijk om aanpassingen of bug-fixes van het pakket (maatwerk), maar ik was ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Ook het aansturen van andere testers behoorde tot mijn werkzaamheden. In deze functie heeft ik veel contact gehad met de software divisie van DHL in Praag (Tsjechië).

 

DCS is in 2005 overgenomen door Four Soft.